Blomrabatt
Högerpil Vänsterpil

Naturen är full av mönster, som vi ofta inte är medvetna om. Bladen på en stjälk, kronbladen i en blomma och fjällen på en kotte följer regelbundna system, där vissa mönster ofta återkommer. Växtsättet hos frö av en viss art, ringkrage till exempel, kan beskrivas med en kompakt matematisk formel.
Bilderna du ser ovan är inte fotografier. De har skapats ur en datorgenererad modell. På det sättet kan man prova olika kombinationer av växter direkt i datorn, och genast se hur det kommer att se ut. Tanken med Fröhäxan är att använda den tekniken för att göra det enklare och roligare att välja fröer till din rabatt. Bilderna ovan är skapade i förväg, men du kan skapa egna rabattbilder med dina favoritväxter i vår provodling.

Nyheter: Ny informationssida om giftiga växter • Läs mer på nyhetssidan!