Datummärkning av fröer

Fröerna jag beställde är datumstämplade förra året. Är de gamla?

Vi lagerhåller inte fröer mellan säsonger, så allt vi säljer har levererats från tillverkaren samma säsong. Det som ändå kan skapa förvirring kring fröernas utgångsdatum är att olika frösorter datummärks på olika sätt, vilket hänger ihop med en EU-regel. De flesta sorter är märkta med "sista försäljningsdag", och då ska datumstämpeln förstås alltid vara framåt i tiden. En fröpåse som levereras på våren 2016 kan exempelvis vara märkt "2016 09" (september 2016):

Sista försäljningsdag 2016 09

Vissa sorter märks istället med grobarhetstestdatum, exempelvis tomatsorter som räknas som 'amatörsorter' enligt EU och Jordbruksverket (se föreskrift SJVFS 2013:37), och säljs högst två år efter grobarhetstestet. Då kan det istället se ut på det här sättet:

Grobarhetstestad 2014 09

I exemplen ovan har alltså båda sorterna utgångsdatum i september 2016, trots att det står olika årtal på dem. Läser man noga på märkningen ser man att den ena är märkt med utgångsdatum ("Sista försäljn./salgsdag 2016 09"), den andra med grobarhetstestdatum ("Gro-/Spiretestad 2014 09").

Om jag själv sparat gamla fröer, kan jag använda dem efter utgångsdatum?

Det brukar gå bra. Grobarheten försämras gradvis med tiden och varierar mellan olika arter, men tre-fyra år är oftast inget problem. Förvara dem torrt och svalt för bästa hållbarhet.

Man kan prova grobarheten genom att lägga ett dussin frön på fuktigt hushållspapper. Lägg plast över (dock inte helt tätt), förvara i rumstemperatur och vänta en vecka, så får du en indikation på grobarheten. Vissa sorter, som persilja, dill, lök och palsternacka, kan behöva lite längre tid på sig.